top of page

Diensten

  • Ontwerpen²

  • Technisch uitwerken³

  • Bouwvergunningen⁴

  • Bouwbegeleiding

Neem contact op voor specificatie en prijzen:

woning¹ verbouwingen
interne verbouwingen
constructieve ingrepen
keukens
badkamers


woning¹ uitbreidingen 
aanbouw
uitbouw
dakopbouw
woning¹ interieurs
interieur design
nieuwbouwwoningen¹
vrijstaande woningen
villa's
transformaties

¹ 'woning [de ~ (v.); -en; woninkje] 0.1 een doorgaans afgesloten constructie waarin men kan leven. 0.2 gebouw dat bedoeld is om in te wonen.

² ont'werp [het ~; -en] 0.1 getekend of geschetst plan voor een gebouw, gebied of interieur, gemaakt door een architect of vormgever ter overweging voor de opdrachtgever, die het ontwerp uiteindelijk kan laten uitvoeren.

³ 'technisch uitwerken [het ~; -en] 0.1 het bouwtechnisch en constructief uitwerken van een ontwerp. 0.2 het bepalen en specificeren van alle toe te passen materialen. 0.3 vastlegging middels overzichts- en detailtekeningen.

ver'gunning 'aanvragen [een ~] 0.1 aanvraag Omgevingsvergunning; het gereed maken van alle benodigde stukken t.b.v. een reguliere bouwaanvraag.

 'begeleiden bouwproces [het ~ van] 0.1 keuze van aannemer(s)/leveranciers en aanvragen offertes. 0.2 instrueren  aannemer(s) en leverancier(s) 0.3 vertegenwoordigen opdrachtgever en aanspreekpunt tijdens bouwproces.

bottom of page